HP Panorama skrivar - Instruksjoner for rengjøringsark

Dette dokumentet er for HP- skrivepanorama- skrivar.

For å begynne å rengjøre trykkeren, bør du fjerne trykkeren fra boksen og finn rengjøringsarket.

Merk: Bruk rengjøringsbladet før hver ny rulle. Behold rengjøringsbladet til framtidig vedlikehold.

Tøm skrivaren

 1. Trykk på knappen for å slå på skrivaren.

  Merk: Kopla USB-C-kablet til skrivaren for å lada den om nødvendig.

 2. Fjern dekket og ta ut papirrulleholderen.
 3. Fôr kanten på den medfølgende rengjøringspladen inn i plassen til den treffer proppen.
  Merk: Les bruksanvisningene på rengjøringsbladet for å vite hvilken side som skal stå oppad.
 4. Legg dekket tilbake på skrivaren til det klikkar på plass. Så begynner rengjøringsbladet automatisk å spise.

 5. Når rengjøringen er ferdig, fjern rengjøringsbladet fra trykkeriet.

  Merk: Bruk rengjøringsarket etter hver 10. 15. trykk, eller hvis streking vises på bildene for å sikre den beste trykkvalitet Nå.


   

 

 

Please help us improve by providing feedback on your experience with the document.
For more information, go to HP sprocket panorama app