HP Sprocket-skrivare - Sprocket varken ansluter eller skriver ut

Det här dokumentet gäller för HP Sprocket-skrivare och HP sprocket-appen.
När du har skickat ett utskriftsjobb till din Sprocket skriver Sprocket inte ut. Kontrollera att Sprocket är laddad, ansluten till din mobila enhet via en Bluetooth-anslutning, och att Sprockets inbyggda programvara är uppdaterad.

Steg 1: Slå på Sprocket och kontrollera batteristatus

Sprocket kanske har stängts av eller batteriet behöver laddas. Använda appen HP sprocket för att kontrollera batteriets status och justera sedan inställningen Automatisk avstängning.
 1. Tryck och håll ned Strömbrytaren för att aktivera Sprocket och öppna sedan appen HP sprocket.
 2. Tryck på ikonen Meny och tryck sedan på sprocket.
 3. Tryck på Hantera skrivare, kontrollera att din Sprocket är vald, och tryck sedan på Skrivarinställningar.
 4. Under avsnittet Status ska du hitta Batteri.
  • Om batteriladdningen är 25 % eller högre, fortsätt med dessa steg.
  • Om batteristatusen är 24 % eller lägre ska du ladda batteriet i minst 30 minuter och sedan fortsätta med dessa steg.
 5. Tryck på Automatisk avstängning för att ändra när Sprocket stängs av, om det behövs.
Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 2: Se till att Sprocket har fotopapper i inmatningsfacket

Kontrollera inmatningsfacket och se till att fotopappret är laddat.
 1. Stäng av Sprocket och ta sedan bort pappershöljet.
 2. Se till att ladda Sprocket fotopapper, upp till 10 ark, med HP logotyper vända nedåt.
  Sprocket fotopapper med HP-logotyperna vända nedåt
 3. Sätt tillbaka pappershöljet och slå på Sprocket.
Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 3: Bekräfta inställningar för mobil enhet

Se till att inställningarna för den mobila enheten tillåter anslutning till Sprocket.
 1. Slå på Sprocket.
 2. Öppna menyn Bluetooth-inställningar på din mobila enhet och kontrollera sedan att Bluetooth är aktiverad.
 3. Kontrollera inställningarna på din Android- eller iOS-enhet.
  • Android-enheter: Öppna menyn Plats eller Platstjänster på din mobila enhet och kontrollera att inställningen är aktiv.
   obs!
   Du kan aktivera platsbehörighet för att ansluta och skriva ut och sedan stänga av det när du inte använder Sprocket.
   Exempel på positionsmeny på Android
  • iOS-enheter: Om det finns tidigare parkopplade Bluetooth-tillbehör, till exempel Apple AirPods, kan detta försvåra den inledande detekteringen av Sprocket. Avsluta parkoppling av tillbehöret via enhetens Bluetooth-meny innan du parkopplar din Sprocket. När Sprocket väl har anslutits kan tillbehöret parkopplas igen.
 4. På din mobila enhet öppnar du HP Sprocket-appen.
 5. Tryck på ikonen Meny, klicka på sprocket, och klicka sedan på Hantera skrivare.
  En lista över tillgängliga Sprocket visas.
  • Om din Sprocket visas: Sprocket är ansluten.
  • Om din Sprocket inte visas: Klicka på Lägg till ny skrivare och klicka sedan på namnet på din Sprocket.
Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 4: Återställ din mobila enhet och Sprocket

Återställ din mobila enhet och Sprocket för att rensa eventuella fel.
 1. Stäng av din mobila enhet och starta den sedan igen.
 2. Slå på Sprocket.
 3. Ta bort pappersluckan och använd sedan ett smalt föremål, till exempel en penna eller ett gem, för att hålla knappen Återställ intryckt i 3 sekunder tills Sprocket stängs av.
  obs!
  Placeringen av knappen Återställ varierar beroende på Sprocket-modell. Vanligen sitter knappen under pappersluckan, men den kan också sitta på utsidan bredvid laddningsporten.
  Exempel på återställning av en HP Sprocket Select-fotoskrivare
  Exempel på återställning av en HP Sprocket Select-fotoskrivare
 4. Slå på Sprocket.
Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 5: Uppdatera Sprockets inbyggda programvara

HP släpper regelbundet skrivaruppdateringar. Att uppdatera Sprockets inbyggda programvara kan lösa problemet.
 1. Kontrollera att Sprocket är på och att din mobilenhet är uppkopplad till internet.
 2. På din mobila enhet öppnar du HP Sprocket-appen.
 3. Tryck på ikonen Meny och tryck sedan på sprocket.
 4. Tryck på Hantera skrivare, kontrollera att din Sprocket är vald, och tryck sedan på Skrivarinställningar.
 5. Sök efter en uppgradering av inbyggd programvara.
  • Om en uppgradering av inbyggd programvara visas, tryck på Hämta uppgradering av inbyggd programvara, och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra uppdateringen.
  • Om ett alternativ för uppgradering av inbyggd programvara inte visas så är den inbyggda programvaran uppdaterad.
Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 6: Kontakta HP:s kundsupport

Om du har genomfört alla föregående steg och problemet inte har lösts, kontakta HP:s kundsupport.
Hjälp oss att bli bättre genom att lämna feedback om din åsikt om dokumentet.