Δημιουργήστε ένα Photo ID από την εφαρμογή HP Sprocket

Καθώς όλο και περισσότερες διαδικασίες μπορούν να ολοκληρωθούν στο διαδίκτυο, η δυνατότητα λήψης μιας χρησιμοποιήσιμης φωτογραφίας ταυτότητας είναι ολοένα και πιο πολύτιμη. Με τη λειτουργία αναγνώρισης φωτογραφίας της εφαρμογής HP Sprocket, μπορείτε να τραβήξετε και να εκτυπώσετε γρήγορα φωτογραφίες ταυτότητας φωτογραφίας.

Η δυνατότητα αναγνώρισης φωτογραφίας της εφαρμογής HP Sprocket σάς παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για τη λήψη αποδεκτών φωτογραφιών με αναγνωριστικό φωτογραφίας. Αυτές οι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαβατήρια, σχολικές και εργασιακές ταυτότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή ταυτότητας που σας επιτρέπει να υποβάλετε τη δική σας φωτογραφία.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη δυνατότητα, ανοίξτε την κάμερα στην εφαρμογή HP Sprocket. Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία αναγνώρισης φωτογραφίας. Σε αυτήν τη λειτουργία, η οθόνη θα σας ζητήσει πώς να τραβήξετε μια φωτογραφία ταυτότητας. Θα λάβετε συστάσεις σχετικά με το είδος του φόντου να χρησιμοποιήσετε, πώς να ευθυγραμμίσετε τη φωτογραφία και πώς να το μέγεθος της φωτογραφίας σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και τραβήξτε τη φωτογραφία σας.

 

 

Ενώ αυτές οι φωτογραφίες έχουν σχεδιαστεί για διαπιστευτήρια ταυτότητας, θα πρέπει να ελέγξετε τις συγκεκριμένες ανάγκες της συγκεκριμένης ταυτότητάς σας. Αυτές οι φωτογραφίες συμμορφώνονται γενικά με τα πρότυπα αναγνώρισης φωτογραφίας, αλλά ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις εφαρμογές.

Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη λήψη των δικών σας φωτογραφιών ταυτότητας με φωτογραφία. Αυτή η δυνατότητα θα σας διευκολύνει να υποβάλετε αίτηση για διαβατήρια ή να προσθέσετε αποδεκτές φωτογραφίες σε οποιαδήποτε ταυτότητα χρειάζεστε.