Parring av en mobil enhet til skriveren via trådlauste®

Koble raskt og enkelt med HP Sprocket Studio Plus ved å bruke konfigureringsinstruksjonene i appen. Instruksjonene i appen hjelper deg enkelt å pare med mobilenheten din i appen. Du kan også få tilgang til oppsettinstruksjonene når som helst på menyen Hjelp og hvordan du skal gjøre.


For AndroidTM og iPhoneName®

1. Trykk og hold inne strømknappen for å slå på skriveren. Strøm-LED-indikatoren vil lyse når den er helt på.


2. Åpne Sprocket-appen. Deretter velger du hovedmenyen i øverste hjørne av skjermen.


3. Velg Administrer skrivere. Trykk deretter på Legg til ny skriver.


4. Velg «Studio Plus» fra lista. Vil du så kopla til skrivaren via blåtanne®.


5. Nå etter at du har valgt skrivar, må du skriva inn trådlauget®Akkreditiver for å sette opp skrivaren på trådlause dit®Nettverk.
Merknap : Den mobile enheten bør holde seg tilkopla på samme trådlause.®Nettverk. Skrivaren er berre kompatibel med 2,4 GHz Wi-Fi®Nettverk.


6. Etter å ha angitt legitimasjon, bekreft og vent til skriveren kobles til. Wi-Fi®LED- indikator blinker og viser at skrivaren tilkoplar. Lampen lyser konstant når skriveren er helt tilkoblet.
Merknap : Etter at tilkoplingen er ferdig, kan du gå til innstillingane i appen og se kva trådlauget®Nettverk skrivaren din er kopla til via STA-modus.


Koble en mobil enhet til skriveren via Hotspot-modus


Din HP Sprocket Studio Plus kan koples til din mobile enhet via Hotspot Mode. Hvis du vil koble til skriveren via Hotspot-modus, følg trinnene nedenfor:


For AndroidTM og iPhoneName®


1. Trykk og hold inne strømknappen for å slå på skriveren. Strøm-LED-indikatoren vil lyse når den er helt på.


2. Åpne Sprocket-appen. Vel så hovudmeny i toppen av skjermen.


3. Velg Administrer skrivere. Trykk deretter på Legg til ny skriver.


4. Velg «Studio Plus» fra lista. For å kopla til skrivar via Hotspot-modus, vel «Ingen nettverk tilgjengelig» i menyen Kopla skrivar til trådlaus.


5. Deretter åpner du Wi-Fi-listen i innstillingene til mobilenheten. Velg skriveren din fra listen.


6. Dersom det vert spurd om å oppgi eit passord for skrivaren, skriv «12345678» som passord.
7. Deretter venter du til skriveren kobles til. Wi-Fi LED-indikatoren blinker og viser at skriveren kobler til. Lampen lyser konstant når skriveren er helt tilkoblet.


Merknap : Etter at tilkoplingen er ferdig, du kan gå til «Informasjonen i skrivaren til enhet» i appen og bekrefte at skrivaren din er koblet til i hotspott

Please help us improve by providing feedback on your experience with the document.
For more information, go to Using the HP Sprocket App