Panorama-brukarlisensavtal for sluttbrukaren

Sluttbrukerlisensavtale

LES NØYE FØR DU BRUKER DETTE UTSTYRET

Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er inngått mellom deg (enten en person eller enhet) og C&A Marketing, Inc. ("C&A") som regulerer din bruk av programvareprodukter, installert på eller gjort tilgjengelig av C&A for bruk med ditt C&A-produkt ("C&A-produkt"), som ellers ikke er underlagt en separat lisensavtale mellom deg og C&A eller dets leverandører. Annen programvare kan inneholde en EULA i den elektroniske dokumentasjonen. Begrepet "Programvareprodukt" betyr dataprogramvare og kan inkludere tilhørende medier, trykt materiale og "online" eller elektronisk dokumentasjon.

En endring eller tillegg til denne lisensavtalen kan følge C&A-produktet.

RETTIGHETER I PROGRAMVAREPRODUKTET TILBYS KUN PÅ FORUTSETNING AV AT DU GODTAR ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE EULA. VED Å INSTALLERE, KOPIERE, LASTE NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREPRODUKTET, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE EULA. HVIS DU IKKE AKSEPTERER DISSE LISENSVILKÅRENE, ER DIN ENESTE RETTSMEDEL Å RETURERE HELE UBRUKTE PRODUKTET (MASKINVARE OG PROGRAMVARE) INNEN 14 DAGER FOR REFUSJON I HENHOLD TIL REFUSJONSPOLITIKKEN PÅ DITT KJØPSSTED.

BILAG AV LICENSE. C&A gir deg følgende rettigheter forutsatt at du overholder alle vilkår og vilkår i denne EULA:

Bruk. Du kan bruke programvareproduktet på en enkelt datamaskin ("Din datamaskin"). Hvis programvareproduktet leveres til deg via internett og opprinnelig var lisensiert for bruk på mer enn én datamaskin, kan du installere og bruke programvareproduktet kun på disse datamaskinene. Du kan ikke skille komponentdeler av programvareproduktet for bruk på mer enn én datamaskin. Du har ikke rett til å distribuere programvareproduktet. Du kan laste programvareproduktet inn i datamaskinens midlertidige minne (RAM) for å bruke programvareproduktet.

Oppbevaring. Du kan kopiere programvareproduktet til det lokale minnet eller lagringsenheten til C&A-produktet.

Kopierer. Du kan lage arkiv- eller sikkerhetskopier av programvareproduktet, forutsatt at kopien inneholder alle merknadene om det originale programvareproduktet og at den kun brukes til sikkerhetskopiering.

Forbehold om rettigheter. C&A og dets leverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne EULA.

Gratisvare. Uavhengig av vilkårene og betingelsene i denne EULA, er hele eller deler av programvareproduktet som utgjør ikke-proprietær C&A-programvare eller programvare levert under offentlig lisens av tredjeparter ("Freeware"), lisensiert til deg underlagt vilkårene og betingelsene i programvarelisensavtalen som følger med slik Freeware, enten i form av en diskret avtale, shrink wrap-lisens eller elektroniske lisensvilkår akseptert ved nedlastingstidspunktet. Bruk av gratisvaren av deg skal styres fullstendig av vilkårene og betingelsene for slik lisens.

Gjenopprettingsløsning. Enhver programvaregjenopprettingsløsning levert med/for ditt C&A-produkt, enten i form av en harddiskbasert løsning, en ekstern mediebasert gjenopprettingsløsning (f.eks. diskett, CD eller DVD) eller en tilsvarende løsning levert i annen form , kan kun brukes til å gjenopprette harddisken til C&A-produktet med/som gjenopprettingsløsningen opprinnelig ble kjøpt for. Bruken av Microsofts operativsystemprogramvare i en slik gjenopprettingsløsning skal styres av Microsofts lisensavtale.

UPGRADER. For å bruke et programvareprodukt identifisert som en oppgradering, du må først ha lisens for det opprinnelige programvareproduktet som C&A har identifisert som berettiget til oppgradering. Etter oppgradering kan du ikke lenger bruke det originale programvareproduktet som dannet grunnlaget for oppgraderingskvalifiseringen. Ved å bruke programvareproduktet godtar du også at C&A automatisk kan få tilgang til C&A-produktet når det er koblet til internett for å sjekke versjonen eller statusen til enkelte programvareprodukter og kan automatisk laste ned og installere oppgraderinger eller oppdateringer til slike programvareprodukter på C&A-produktet ditt å tilby nye versjoner eller oppdateringer som kreves for å opprettholde funksjonaliteten, ytelsen eller sikkerheten til C&A-programvaren og C&A-produktet ditt og lette leveringen av støtte eller andre tjenester som tilbys deg. I visse tilfeller, og avhengig av typen oppgradering eller oppdatering, vil varsler bli gitt til deg (via popup-vinduer eller andre måter), som kan kreve at du starter oppgraderingen eller oppdateringen.

Ytterligere blødvann. Denne EULA får anvendelse på oppdateringer eller tillegg til det opprinnelige programvareproduktet fra C&A, med mindre C&A gir andre vilkår sammen med C&A oppdatere eller supplere. I tilfelle konflikt mellom slike vilkår vil de andre vilkårene ha forrang.

OVERFØRE.

Tredjepart. Den første brukeren av programvareproduktet kan foreta en engangsoverføring av programvareproduktet til en annen sluttbruker. Enhver overføring må inkludere alle komponentdeler, media, trykt materiale, denne EULA, og hvis aktuelt, ekthetsbeviset. Overføringen kan ikke være en indirekte overføring, for eksempel en sending. Før overføringen må sluttbrukeren som mottar det overførte produktet godta alle EULA-vilkårene. Ved overføring av programvareproduktet blir lisensen din automatisk avsluttet.

Begrensninger. Du kan ikke leie, lease eller låne ut programvareproduktet eller bruke programvareproduktet til kommersiell tidsdeling eller byråbruk. Du kan ikke underlisensiere, tildele eller overføre lisensen eller programvareproduktet, med mindre det er uttrykkelig angitt i denne EULA.

Rettigheter. Alle immaterielle rettigheter i programvareproduktet og brukerdokumentasjonen eies av C&A eller leverandører av dem og er beskyttet av lovgivningen, herunder, men ikke begrenset til De forente staters opphavsrett, forretningshemmelighet og varemerkelovgivning, samt andre gjeldende lover og internasjonale traktatbestemmelser. Du skal ikke fjerne noen produktidentifikasjon, merknader om opphavsrett eller eiendomsbegrensninger fra programvareproduktet.

BEGRÆNSNING PÅ REVERSET Du kan ikke reversere ingeniør, dekompilere eller demontere programvareproduktet, unntatt og bare i den utstrekning retten til å gjøre dette er pålagt i henhold til gjeldende lovgivning uten hensyn til denne begrensningen, eller den er uttrykkelig fastsatt i Dette EULA.

TERM. Denne EULA er i kraft med mindre den oppheves eller avslås. Denne lisensavtalen vil også opphøre på betingelsene som er angitt andre steder i denne lisensavtalen, eller hvis du ikke overholder noen vilkår eller betingelser i denne lisensavtalen.

SAMTYKKE TIL INNSAMLING/BRUK AV DATA.

C&A vil bruke informasjonskapsler og andre nettteknologiske verktøy for å samle inn anonym teknisk informasjon relatert til C&A-programvaren og ditt C&A-produkt. Disse dataene vil bli brukt til å tilby oppgraderinger og relatert støtte eller andre tjenester beskrevet i del 2. C&A vil også samle inn personlig informasjon, inkludert Internett-protokolladressen din eller annen unik identifikasjonsinformasjon knyttet til C&A-produktet ditt og data gitt av deg ved registrering av C&A-produktet. I tillegg til å tilby oppgraderinger og relatert støtte eller andre tjenester, vil disse dataene bli brukt til å sende markedsføringskommunikasjon til deg (i hvert tilfelle med ditt uttrykkelige samtykke der det kreves av gjeldende lov).

I den utstrekning som gjeldende lovgivning tillater, samtykker du ved å godta disse vilkårene til å samle inn og bruke anonyme og personopplysninger fra C&A, sine datterforetak og datterselskaper som beskrevet i denne EULA, og som nærmere beskrevet i C&As privatlivspolitikk.com/sider/privacy-serklæring.

Innsamling/bruk av tredjeparter. Visse programvareprogrammer inkludert i C- og A-produkten er tilgjengelig for deg av tredjepartsleverandører (”Third Party Software”). Tredjepartsprogramvare kan være installert og operativ på ditt C&A-produkt selv om du velger å ikke aktivere/kjøpe slik programvare. Tredjepartsprogramvare kan samle inn og overføre teknisk informasjon om systemet ditt (dvs. IP-adresse, unik enhetsidentifikator, installert programvareversjon osv.) og andre systemdata. Denne informasjonen brukes av tredjeparten for å identifisere tekniske systemattributter og sikre at den nyeste versjonen av programvaren er installert på systemet ditt. Hvis du ikke vil at tredjepartsprogramvaren skal samle inn denne tekniske informasjonen eller automatisk sende deg versjonsoppdateringer, bør du avinstallere programvaren før du kobler til Internett.

FORBINDELSER. TIL DEN MAKSIMALTE UTGIVELSE MED GJENNELIG LOV, C- OG DETS LEVERANDE AV SOFTVER PRODUKTEN «AS ER» OG MED ALT FALL OG ANDRE GARANTIER, GARANTIER OG VILKÅR, EN EN EXPRESS, IMPLIT, ELLER STATUTORI, INklusive, men ikke begrenset til, GARANTIER OG IKKE-ERTREGNING, ENHVERVÅENDE GARANTIER, OPPLYSNINGER, SIKKERHETS KVALITET, EN SIKKERHET, Og av blåser, alle med hensyn til svingvaren. Noen stater/jurisdiksjoner tillater ikke å utelukke underforståte garantier eller begrensninger i varigheten av underforutsatte garantier, Så det ovennevnte kan ikke gjelde deg i sin helhet.

I AUSTRALIA OG NEW ZEALAND, SOFTVEDEN FOR GARANTIER SOM IKKE KAN UNDER AUSTRALIA Og NEW ZEALAND CONSUMER lov. AUSTRALISKE FORBRUGERE ER ET TIL ETTERLING ELLER EN STØTTE FOR EN STØTTE FORBINDELSE OG KOMPENSJON FOR ANDRE REGNSKAPSLIGHET ELLER SKADE. AUSTRALISKE FORBRUGERE ER OGS ENLIG TIL FORBINDELSET HVIS DET SIKKER TIL KVALITETET OG SIKKERHET IKKE MÅL TIL EN STOR SIKKERHET. NYE ZEALAND FORBRUGERE som leverer varer for personlig, BRUK ELLER HUSHOLDET ELLER FORBRUGELSE OG IKKE TIL FORSYN «NY ZEALAND FORBRUGERE») ER FORRETNING, UPPLYSNING ELLER REFUNDERING FOR EN SIKKERHET OG KOMPENSASJON FOR ANDRE REGLER GRUNDLING AV ELLER SKADE.

 

BEGRING AV STØTTEN. Underlagt lokal lovgivning, til tross for eventuelle skadeserstatninger du kan pådra deg, hele erstatningsansvaret for C&A og enhver av leverandørene i henhold til en bestemmelse i denne EULA, og eneretten din klagepunkt for alle foregående bestemmelser skal begrenses til det største beløpet som du faktisk betalt separat for programvareproduktet eller U. S. Fem dollar. I DEN MAKSIMALE UTREDNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOV, SKAL C&A ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET FOR, ELLER BEGRENSNINGER I FORBINDELSE MED, FOR FORRETNINGSAVBRUTTELSE, FOR PERSONSKADE, FOR TAP AV PERSONVERN SOM OPPSTÅR AV ELLER PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL BRUK AV ELLER MANGLENDE Å BRUKE PROGRAMVAREPRODUKTET, ELLER PÅ ANNEN MÅTE I FORBINDELSE MED EVENTUELLE BESTEMMELSER I DENNE EULA OG EN ELLER DENNE EULA. BLITT INFORMASJON OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG SELV OM LØSET MISLYKKER DET VÆSENTLIGE FORMÅL. Noen stater/jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så det kan hende at begrensningene eller ekskluderingen ovenfor ikke gjelder deg.

De forente staters regjering. I samsvar med FAR 12.211 og 12.212 kommersiell datamaskinprogramvare, dokumentasjon av dataprogramvare, og tekniske data for handelsvarer er lisens på U. S. Offentlig forvaltning i henhold til C&As standardsertifikat.

Overensstemmelse med EKSPORTLEV Du skal følge alle lover og forskrifter i USA og andre land ("eksportlovene") for å sikre at programvareproduktet ikke eksporteres, direkte eller indirekte, i strid med eksportlovene, eller 2) som brukes til ethvert formål som er forbudt i henhold til eksportlovene, herunder, uten begrensning, Spredning av atomvåpen, kjemiske eller biologiske våpen.

KAPACITET OG MYNDIGHET TIL KONTRAKTER. Du representerer at du er i lovlig alder med flertall i bostedsstat og, dersom det er relevant, du er behørig bemyndiget av din arbeidsgiver til å inngå denne kontrakten.

GJENNELIG LOV. Denne EULA er underlagt lovene i det landet der utstyret ble kjøpt.

AVTAL. Denne EULA (herunder eventuelle tillegg eller endringer av denne EULA som er inkludert i C&A-produktet) er hele avtalen mellom deg og C&A som gjelder programvareproduktet, og den erstatter all tidligere eller samtidig muntlig eller skriftlig kommunikasjon. områder, Forslag og opplysninger om programvareproduktet eller ethvert annet emne som omfattes av denne EULA. I den utstrekning vilkårene i eventuelle C- og A-politikk eller programmer for støttetjenester er i strid med vilkårene i denne EULA, vilkårene i denne EULA skal kontrolleres.