HP Sprocket Panorama-skriver

Opprett og skriv ut vakre, klebrige merkelappar med HP Panorama-skriver!

Deler og kontrollar

Leverte oppføringar

Produktoversikt

Starter

Installerer mobilappa

Lader skrivaren

Straumsknapp

Parring av den mobile eininga til skrivaren via blåtanne®

Renser skrivaren

Lastar papir

Lys, feilsøking og vedlikehold

Status LED-indikator lysgram

Feilsøking

Korleis tilbakestilles panoramaskriveren for HP-sprocket dine

Omsorg for HP-sprocket Panorama-skriver

Papirmurløsning

Please help us improve by providing feedback on your experience with the document.
For more information, go to HP sprocket panorama app