HP Panorama skrivar ofte stillte spørsmål (FAQ)

Dette dokumentet er for HP- panorama- skrivar og HP Panorama- appen. Få svar på ofte stillte spørsmål om Panorama-skriver her.

Hvorfor er utskriften blank?

HP Sprocket Panorama ZINK papirrull kan lastes feil.

 1. Slå av skrivaren.
 2. Legg ut skrivaren med HP Panorama-appen.
 3. Fjern dekket på skrivaren.
 4. Fjern papirruller og papirruller fra trykkeren.
 5. Last papirrullen på nytt inn i trykkeren. Pass på at enden av papiret fôres inn i plassen til den når proppen.

  Merk: Rull opp igjen hvis papiret slapper av uten å berøre den glansfulle siden.

 6. Plasser papirrullerne inn igjen. Sørg for at det er på plass.
 7. Plasser dekket tilbake på skrivaren.
 8. Slå på skrivaren og send ut utskriftsjobben på nytt.

Hvordan nullstiller jeg skrivaren?

Viss skrivaren ikkje skriv ut når du sender ein utskriftsjobb eller slå av når du trykker på knappen: Nullstill skrivaren for å fjerna eventuelle feil.

 1. Sjekk at skrivaren er på.
 2. Bruk en stift til å trykke på og holde tilbakestillingsknappen nederst på skrivaren.


 3. Slipp av nullstillingsknappen når LED-lampa slår av.

Hvorfor skal jeg laste rengjøringsbladet?

Rengjøringsbladet renser trykkeriet slik at det er den beste trykkvaliteten. Rengjøringsarket renser rullene på papir når du trenger å forbedre trykkvaliteten. Bruk rengjøringsarket etter hver 10. 15. trykk, eller hvis streking vises på bildene for å sikre den beste trykkvalitet Nå. Behold rengjøringsbladet til framtidig vedlikehold.

 

Hvordan forbedrer jeg trykkvaliteten?

Det finnes en rekke forskjellige løsninger å prøve for å forbedre trykkvaliteten.

Noen løsninger er:

 • Sjekk fotopapiret
 • Tøm skrivaren
 • Oppdater firmvaren
 • Rediger bileta dine
 • Kjøl av skrivaren

For meir informasjon, gå til Forbedring av utskriftskvalitet.

Hvorfor ser jeg et blinkende rødt lys?

HP Panorama-skriveren har to indikatorlys.

 1. Batteriknapp
 2. Klippeknapp

Dersom LED- LED-en for batteriknappen blinkar raud, har skrivaren lite batteri og må ladast.

Hvis LED- LED-knappen blinker rød, er skrivaren tom for papir, overopphetet eller har papirsyltet.

Hvordan maksimerer jeg batteriets levetid for skrivaren min?

Det er fleire måtar å hjelpa batteriet ditt varer lenger. Bruk disse forslagene for å maksimere batteriets levetid.

 • Endra kor lenge skrivaren er på. Åpne HP Panorama-app for å endra når skrivaren slår av automatisk. Trykk så på menyikonet øverst på skjermen. Velg deretter Handter skrivare og trykk på navnet på skrivaren. Til slutt trykk på Automatisk Av for å endra tiden for automatisk avmontering.
 • Lad skrivaren med en USB- strømkilde på minst 2 AMP-ar. Dersom du lader skrivaren med ein USB-port eller hub, vil skrivaren kanskje ikkje få nok straum til å lada korrekt.
 • Lad skrivaren når du ikkje brukar den. La skrivaren være kopla til ei strømkjelde når du ikkje brukar skrivaren.

Kan jeg sende flere utskriftsjobb samtidig?

Ja, det er det. Når du sender utskriftsjobb medan skrivaren behandlar ei ny utskriftsjobb eller vert slått av, utskriftsjobben vert sendt til utskriftskøen.

 Hva er trykkeren min garanti?

Skriveren har en ettårig begrenset maskinvaregaranti fra kjøpdatoen.

Merk: HP kan ikke levere garantitjenester for en skrivar som er skadet på grunn av kunde misbruk, for eksempel å slippe trykkeren eller vannskader.

Hvorfor slår skrivaren av automatisk?

Skriveren slås av automatisk fordi den har ein automatisk avslutting. Denne funksjonen hjelper til å behalda batteriladningen for skrivaren. Du kan justere når skrivaren slår av når det er nødvendig.

For å justere automatisk avslått innstilling:

 1. Kontroller at skrivaren er slått på.
 2. Åpne HP Panorama-appen.
 3. Trykk på menyikonet øverst på skjermen.
 4. Vel Handter skrivare og trykk på navnet på skrivaren.
 5. Trykk på Automatisk Av for å endra tiden for automatisk avslutting.

Kva papirstorleik er kompatible med skrivaren min?

HP-panorama-printeren bruker HP Sprocket Panorama Zink-papirruller med 2” i bredde.

Hvor finner jeg serienummeret til skrivaren min?

Du finner serienummeret for skrivaren på klistremerket på bunnen av skrivaren.

Hvordan klargjør jeg en papirstopp i trykkeren min?

 • Hvis det skjer en papirstopp, må du vente et øyeblikk for å se om skrivaren tømmer marmeladen automatisk.
  • I så fall kan du fortsette å bruka skrivaren som vanlig.
  • Dersom den ikke er i feilmodus, åpnes baksiden, ta opp papirrullholderen og trekk ut papirrullen fra trykkermotoren. Se etterpå under kutterhullet for å se om det er noen hindringer der.
   • Hvis ikke, kan du fortsette å bruka skrivaren som vanlig.
   • Hvis ja, rydd den med en Q-tips eller noe annet som passer inn i den.
  • Det er best å nullstille skrivaren med nullstillingsknappen etter papir jam. Trykk på nullstillsknappen nederst på skrivaren med en pin.
Please help us improve by providing feedback on your experience with the document.
For more information, go to HP sprocket panorama app