Panorama- skrivar set opp skrivaren

 

Dette dokumentet er for HP- panorama- skrivar og HP Panorama- appen.

For å begynne å bruka skrivaren din, installer HP Panorama-appen og fjern skrivaren fra boksen.

 

Steg 1: Last ned HP Panorama-appa

 1. Last ned HP Panorama-appen frå Apple App Store®Eller Google-spela®
 2. Opna blåtann-innstillingsmenyen i smartphonen og sjekk at blåtann er slått på.Steg 2: Lad skrivaren

 1. Lad skrivaren med den medfølgende USB-C-kabelen før bruk.
 2. Når du er lada, trykk på knappen for å slå på skrivaren.

Trinn 3: Sett din mobile enhet til skrivaren via blåtanne®

 1. Trykk og hold inne strømknappen for å slå på skriveren. LED-lyset på kutterknappen vil lyse opp når den er fullt på.
 2. Kontroller smartphone-innstillingane for å sjekka at blåtann er slått på.
 3. Åpne HP Panorama-appen. Logg så på din Panorama-konto eller lag ein ny konto.
  Merk: For førstegangsbrukere omfatter tilkoplingsinstruksjoner for å parisere skrivaren med appen. Det vil oppfordre brukere med instrukser til å starte parringsprosessen.
 4. Velg skrivaren din frå ei liste over tilgjengelege skrivare når lista automatisk dukker opp.
  Merk: Dersom fleire enn én skrivar vert vist på lista, bruk MAC- ID på bunnen av skrivaren for å identifisere hvilken skrivar i lista som er din.
 5. Vent noen minutt på at skrivaren skal kopla til smartphonen.

Steg 4: Rens skrivaren

 1. Fjern dekket og ta ut papirrulleholderen.


 2. Fôr kanten på den medfølgende rengjøringspladen inn i plassen til den treffer proppen. 3. Legg dekket tilbake på skrivaren til det klikkar på plass. Så begynner rengjøringsbladet automatisk å spise.

Steg 5: Last inn papir i skrivaren

 1. Fjern dekket og vri lokket av enden av papirrulleholderen.


 2. Pakk ut en HP Sprocket Panorama ZINK papirrulle og legg den på papirrullen. Vær forsiktig så du ikke berører den blanke siden av papiret.

  Merk: Sett bare inn ett papirrull i trykkeren av gangen. 3. Plasser korken tilbake på enden av papirrullholderen og vri den slik at den er fastgjort.
 4. Fjern det røde klistremerket på papirrullen før lasting.


 5. Før kanten av papiret inn i sporet til det når proppen.

  Merk: Rull opp igjen hvis papiret slapper av uten å røre den glane siden.

 6. Legg papirrullholderen tilbake og forsikre deg om at den klikker inn før dekket plasseres tilbake på skrivaren.

  Merk: Skrivaren starter automatisk kalibrering. Den vil lese og skyte ut fargekalibreringsmerket.

 7. For å klippe av strekkodemerket skal du trykke på midten av klippeknappen for å sikre at det blir kjørt jevnt. Bruk to fingre til å bruke riktig styrke.

   

 

Please help us improve by providing feedback on your experience with the document.
For more information, go to HP sprocket panorama app