HP Panorama- skrivar Hvordan du laster papir i skrivaren

Dette dokumentet er for HP- skrivepanorama- skrivar. Panorama-skriveren i HP arbeider bare med HP Sprocket Panorama ZINK papirrulle

Last inn papiret

 1. Kontroller at skrivaren er slått på.

  Merk: Kopla USB-C-kablet til skrivaren for å lada den om nødvendig.

 2. Legg ut skrivaren med HP Panorama-appen.

  Merk: Bruk rengjøringsarket før du laster inn HP-papirrullen ZINK.

  Anbefalt: Bruk alltid rengjøringsarket etter hver 10. 15. utskrift, eller hvis streking vises på bildene for å sikre det beste utskriftet Kvalitet. Behold rengjøringsbladet til framtidig vedlikehold.

 3. Fjern dekket fra trykkeren og vri lokket av enden på papirrullerholderen.
 4. Pakk ut en HP Sprocket Panorama ZINK papirrulle og legg den på papirrullen. Vær forsiktig så du ikke berører den blanke siden av papiret.
  Merk: Sett opp til én papirrulle i skriveren av gangen.
 5. Plasser korken tilbake på enden av papirrullholderen og vri den slik at den er fastgjort.
 6. Fjern det røde klistremerket på papirrullen før lasting.
 7. Før kanten av papiret inn i sporet til det når proppen.

  Merk: Hvis papiret slapper av, rull det opp igjen uten å røre den blanke siden.

 8. Legg papirrullholderen tilbake og forsikre deg om at den klikker inn før dekket plasseres tilbake på skrivaren.

  Merk: Skriveren vil starta å kalibrera automatisk. Den vil lese og skyte ut fargekalibreringsmerket.

 9. For å klippe av strekkodemerket for fargekalibrering, trykk midt på klipperknappen for å sikre at det blir slått jevnt.

   

 

 

 

 

Please help us improve by providing feedback on your experience with the document.
For more information, go to HP sprocket panorama app