Συνδυάζοντας μια κινητή συσκευή στον εκτυπωτή σας μέσω Wi-Fi®

Συνδυάστε γρήγορα και εύκολα με το HP Sprocket Studio Plus χρησιμοποιώντας τις οδηγίες εγκατάστασης εντός εφαρμογής. Οι οδηγίες εντός της εφαρμογής θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε εύκολη σύζευξη με την κινητή συσκευή σας εντός της εφαρμογής. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στις οδηγίες εγκατάστασης ανά πάσα στιγμή από το μενού Βοήθεια & Πώς να το κάνετε.


Για το AndroidTM και το iPhone.®

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Η ένδειξη LED τροφοδοσίας θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί πλήρως.


2. Ανοίξτε την εφαρμογή Sprocket. Στη συνέχεια, επιλέξτε το κύριο μενού στην επάνω γωνία της οθόνης.


3. Επιλέξτε Διαχείριση εκτυπωτών. Στη συνέχεια, πατήστε Προσθήκη νέου εκτυπωτή.


4. Επιλέξτε "Studio Plus" από τη λίστα. Στη συνέχεια, συμφωνήστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας μέσω Bluetooth®.


5. Αφού επιλέξετε τον εκτυπωτή, πρέπει να εισάγετε Wi-Fi®Διαπιστευτήρια για τη ρύθμιση του εκτυπωτή στο Wi-Fi σας®Δίκτυο.
Σημείωση : Η κινητή σας συσκευή πρέπει να παραμένει συνδεδεμένη με το ίδιο Wi-Fi®Δίκτυο. Ο εκτυπωτής είναι συμβατός μόνο με το 2,4 GHz Wi-Fi®Δίκτυο.


6. Αφού εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια, επιβεβαιώστε και περιμένετε να συνδεθεί ο εκτυπωτής σας. Το Wi-Fi®Ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει δείχνοντας ότι ο εκτυπωτής συνδέεται. Η φωτεινή ένδειξη θα γίνει σταθερή όταν ο εκτυπωτής συνδεθεί πλήρως.
Σημείωση : Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, μπορείτε να πάτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής και να δείτε τι Wi-Fi®Δίκτυο ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος μέσω λειτουργίας STA.


Σύνδεση φορητής συσκευής στον εκτυπωτή σας μέσω της λειτουργίας Hotspot


Το HP Sprocket Studio Plus μπορεί να συνδεθεί στην κινητή σας συσκευή μέσω Hotspot Mode. Εάν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας μέσω της λειτουργίας Hotspot, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


Για το AndroidTM και το iPhone.®


1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Η ένδειξη LED τροφοδοσίας θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί πλήρως.


2. Ανοίξτε την εφαρμογή Sprocket. Στη συνέχεια, επιλέξτε το κύριο μενού στην κορυφή έρχεται της οθόνης.


3. Επιλέξτε Διαχείριση εκτυπωτών. Στη συνέχεια, πατήστε Προσθήκη νέου εκτυπωτή.


4. Επιλέξτε "Studio Plus" από τη λίστα. Για να συνδέσετε τον εκτυπωτή μέσω λειτουργίας Hotspot, επιλέξτε "No Διαθέσιμο δίκτυο" στο μενού Συνδέστε Εκτυπωτής στο Wi-Fi.


5. Στη συνέχεια, ανοίξτε τη λίστα Wi-Fi στις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα.


6. Εάν ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον εκτυπωτή, πληκτρολογήστε το "12345678" ως κωδικό πρόσβασης.
7. Στη συνέχεια, περιμένετε να συνδεθεί ο εκτυπωτής σας. Η ένδειξη LED Wi-Fi θα αναβοσβήνει δείχνοντας ότι ο εκτυπωτής συνδέεται. Η φωτεινή ένδειξη θα γίνει σταθερή όταν ο εκτυπωτής συνδεθεί πλήρως.


Σημείωση : Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, μπορείτε να πάτε στο "Πληροφορίες συσκευής του εκτυπωτή" στην εφαρμογή και να επιβεβαιώσετε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος στο Hotspot.

Please help us improve by providing feedback on your experience with the document.
For more information, go to Using the HP Sprocket App