מדפסות HP Sprocket - נורית מחוון המצב מהבהבת באדום

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP Sprocket Photo, מדפסות HP Sprocket 200, מדפסות HP Sprocket Plus ומדפסות HP Sprocket 2-in-1, ולאפליקציה HP Sprocket עבור התקנים ניידים בעלי מערכת הפעלה Android ו-Apple iOS.
במהלך עבודת הדפסה, Sprocket מפסיקה להזין נייר צילום, נורית מחוון המצב נדלקת בצבע אדום ומהבהבת, וייתכן שאחת מהודעות השגיאה הבאות מוצגת באפליקציית HP sprocket.
  • הנייר אזל
  • המכסה העליון פתוח
  • נייר תקוע
  • סוג נייר שגוי
קרא את הסעיף המתאים להודעת השגיאה שלך. אם לא קיבלת הודעת שגיאה, קרא את פתרון מצב של נורית מהבהבת באדום מבלי שמוצגת הודעת שגיאה.
עזור לנו להשתפר על ידי מתן משוב על חוויית השימוש במסמך.